Skip to content Skip to navigation

Pastorate Shimoga Area

Church Place Presbyter In-Charge Deacon
St. Thomas Church Shimoga & Its Outstations Rev. Satyababu Samuel  
CSI Church Shikaripur & Shiralkoppa Rev. Abraham Sankeshwar  
St. Francis Church Bhadravathi Rev. Immanuel Bennetkumar  
CSI Christakrupalaya Church Mandagadde & Thirthahalli Rev. Raju Medagoppa  
Presentation Church Sagar Rev. Mrs. Esther Sankeshwar  
CSI Zion Church Davanagere  & Kolkunte Rev. D. S. Honnayakar  
Resurrection Church Chitradurga Rev. Suresh Naiker  
St. Paul's Church Harihar Rev. Rajendra Prasad  
CSI Kanthi Church Halebathi Rev. D. S. Honnayakar Miss Gracy
Vanes Memorial Church Bhadravathi Rev. Babiraj  
St. John The Baptist Church Jog-Falls Rev. M. S. Balmi  
CSI Shanthi Church Tambranagar Rev. Suresh Naiker  
CSI Telugu Jubilee Church Bhadravathi Rev. G. Stanley  
CSI Church Hosadurga Rev. Aneel Nilugal  
CSI Telugu Church, Marnibail Shimoga Rev. Satyababu Samuel